ginekolodzy.info

Oddział położniczy rooming - in - Prywatna Klinika Położniczo - Ginekologiczna

ul. Parkowa 6
15-224 Białystok
tel. 85 732 20 22

Dziedziny medycyny:
Położnictwo i ginekologia
Neonatologia
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Funkcje ochrony zdrowia:
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Rentgenodiagnostyka
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Komentarze
Polityka Prywatności